วีดีโอสอนการใช้งาน

รายการสมาชิก

ระบบโปรแกรมห้องสมุดทหาร (Mil-lib Version 4) : การเพิ่มสมาชิกใหม่

รายละเอียด: ในส่วนการเพิ่มสมาชิกให้ของห้องสมุด

ระบบโปรแกรมห้องสมุดทหาร (Mil-lib Version 4) : การอัพเดทสถานะ

รายละเอียด: ในส่วนการเพิ่มสมาชิกให้ของห้องสมุด

ระบบโปรแกรมห้องสมุดทหาร (Mil-lib Version 4) : การปรับประเภทสมาชิก

รายละเอียด: ในส่วนการเพิ่มสมาชิกให้ของห้องสมุด

ระบบโปรแกรมห้องสมุดทหาร (Mil-lib Version 4) : การขยายสมาชิกภาพรายบุคคล

รายละเอียด: ในส่วนการเพิ่มสมาชิกให้ของห้องสมุด

ระบบโปรแกรมห้องสมุดทหาร (Mil-lib Version 4) : การขยายสมาชิกภาพหลายรายการ

รายละเอียด: ในส่วนการเพิ่มสมาชิกให้ของห้องสมุด

การเพิ่มบรรณานุกรม

ระบบโปรแกรมห้องสมุดทหาร (Mil-lib Version 4) : เพิ่มสมาชิกใหม่ 2

รายละเอียด: ในส่วนการเพิ่มสมาชิกให้ของห้องสมุด